شرکت امپایر گروپ در کشور قزاقستان و اوراسیا

قزاقستان ، منطقه آلماتی ، منطقه جامبول ، اوزاناگاچ ، شماره ۵۷
تلفن: ۷۷۷۱۰۰۸۸۸۰۱+